Obsah

Formuláře

 

Žádost na odkoupení pozemku

zde ke stažení (32.5 kB)

 

Žádost na pacht (pronájem) pozemku

zde ke stažení (32.5 kB)

 

 

Žádost o finanční dotaci (s vyúčtováním) - fyzická osoba

zde ke stažení (28.23 kB)


Žádost o finanční dotaci (s vyúčtováním) - právnická osoba

zde ke stažení (30.97 kB)

 

 

Žádost o poskytnutí finančního daru (bez vyúčtování) - fyzická osoba

zde ke stažení (28.11 kB)

 

Žádost o poskytnutí finančního daru (bez vyúčtování) - právnická osoba

zde ke stažení (30.76 kB)

 

 

Žádost - návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu

zde ke stažení (31.5 kB)

 

 

Poplatek z pobytu - hlášení

zde ke stažení (19.61 kB)

 

 

Žádost o poskytnutí informace

zde ke stažení (34.5 kB)

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu

zde ke stažení (54 kB)

 

 

Plná moc

zde ke stažení (126.5 kB)