Obsah

Symboly obce


Obec Sedlec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb.

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 

Znak
Znak

V modrém štítě vztyčená doleva obrácená stříbrná radlice provázená dvěma stříbrnými ratolestmi vinné révy, každá se třemi zlatými hrozny.


Prapor

Modrý list s bílou radlicí hrotem k hornímu okraji a ostřím k vlajícímu okraji, provázenou dvěma bílými ratolestmi vinné révy, každá se třemi žlutými hrozny. Poměr šířky k délce listu je 2:3.