Obsah

Czech POINT


Vyřizuje: Vlašic Petr

Na Obecním úřadě Sedlec má možnost občan, firma či cizinec získat ověřené výpisy z těchto registrů:

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví ( nedostanete ověřený snímek katastrální mapy – ten vám může nadále vystavit pouze příslušný katastrální úřad)
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví či parcely
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete: Výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete doložit: občanský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku
Žadatel může požádat o informaci z evidence rejstříku trestů členských států Evropské unie, která bude přílohou vydaného výpisu.

Výpis z centrálního registru řidičů

Co dostanete: Výpis bodového hodnocení řidiče
Co potřebujete doložit: občanský průkaz, řidičský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraku ISOH

Co dostanete: Oprávnění k přístupu modulu autovraky ISOH
Co potřebujete doložit: občanský průkaz, IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis z informačního systému o veřejných zakázkách

Co dostanete: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete doložit: IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

Jde o veřejný rejstřík, který obsahuje zákonem stanovené údaje o dlužnících. V rejstříku je možné vyhledávat podle identifikačního čísla organizace (právnická osoba) nebo osobních údajů (fyzická osoba).

Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu

Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis údajů z registru osob

Co dostanete: Výpis údajů z registru osob
Co potřebujete doložit: občanský průkaz, IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku, každá další strana 50,- Kč

Výpis údajů z registru obyvatel

Co dostanete: Výpis údajů z registru obyvatel
Co potřebujete doložit: občanský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za stránku, každá další strana 50,- Kč


Další služby Czech POINTU
Datové schránky

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze podávat všechny žádosti a oznámení týkající se Informačního systému datových schránek – žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost a další.


Kontakt
Petr Vlašic
referent obce
+420 519 513 321

E-mail: vlasic@sedlecumikulova.cz