Obsah

Odpady

Video o novém zákoně o odpadech:

https://www.youtube.com/watch?v=gNe-_QzCReE&feature=youtu.be


V obci Sedlec je zajištěn svoz

  • komunálního odpadu (každý sudý týden v pátek)
  • plastů (poslední pátek v měsíci)
  • papíru (poslední pátek v měsíci)
  • bioodpadu
  • jedlých olejů a tuků

Sběrný dvůr

Otevřen v týdnu shodném s vývozem komunálního odpadu  

ve středu od 16:00 do 17:30 hodin.

Kontakt na pracovníka:

Andrej Bocan, tel: 732 824 848

 

Místní poplatek za svoz odpadů

  • sazba: 600,- Kč / osoba

 

Odpady

Sazba: 300,- Kč / osoba ve starobním důchodě

Bonus: individuální sleva za třídění

Cíl: snížení objemu komunálního odpadu prostřednictvím třídění na plast, papír a bioodpad

 

Svozový kalendář 2022

zde ke stažení (177.16 kB)

 

BIOODPAD - informační leták

(co do bioodpadu patří - nepatří)

Bioodpad - informace.pdf (4.19 MB)

 

REKLAMACE poničených nádob

(reklamační řád)

zde ke stažení (21.18 kB)

 

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ a TUKŮ

Informace - oleje a tuky 

 

Informace MESOH - slevy:

 

Svoz zajišťuje společnost:

STKO, spol. s.r.o., Brněnská 65, 692 01 Mikulov

Tel: 736 516 003, http://www.stko.cz