Obsah

Odpady

Video o novém zákoně o odpadech:

https://www.youtube.com/watch?v=gNe-_QzCReE&feature=youtu.be


V obci Sedlec je zajištěn svoz

  • komunálního odpadu (každý sudý týden v pátek)
  • plastů (poslední pátek v měsíci)
  • papíru (poslední pátek v měsíci)
  • bioodpadu
  • jedlých olejů a tuků

Sběrný dvůr

Otevřen každou středu od 15:30 do 17:30 hod.

V sobotu (1x za 14 dní) shodnou s vývozem komunálního odpadu od 08:00 do 10:00 hod.

UPOZORNĚNÍ:

mimo otevírací dobu sběrného dvoru je přísný zákaz ukládání odpadu u sběrného dvoru, v případě uložení odpadu mimo otevírací dobu se jedná o černou skládku, které dle vyhlášky o odpadech podléhají pokutě.

 

Kontakt na pracovníka:

Jaroslav CIGÁNEK, tel: 606 041 565

 

Místní poplatek za svoz odpadů

  • sazba: 600,- Kč / osoba
  • sazba: 300,- Kč / osoba ve starobním důchodě

 

Obecně závazná vyhláška - odpady (platná od 01.01.2024)

zde ke stažení 

 

Svozový kalendář 2024

zde ke stažení 

 

Informace:

zde ke stažení 

 

Svozový kalendář 2023

zde ke stažení (669.7 kB)

 

Svozový kalendář 2022

zde ke stažení (177.16 kB)

 

BIOODPAD - informační leták

(co do bioodpadu patří - nepatří)

Bioodpad - informace.pdf (4.19 MB)

 

REKLAMACE poničených nádob

(reklamační řád)

zde ke stažení (21.18 kB)

 

Jak třídit vybrané odpady?

zde ke stažení (258.95 kB)

 

 

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ a TUKŮ

Informace - oleje a tuky 

 

Pokyny pro nakládání s odpady obsahující azbest

zde ke stažení (91.35 kB)

 

 

Svoz zajišťuje společnost:

STKO, spol. s.r.o., Brněnská 65, 692 01 Mikulov

Tel: 736 516 003, http://www.stko.cz