Obsah

Pronájem veřejných prostor

Pronájem obecních prostor za účelem konání kulturních akcí a oslav

Veřejné prostranství
  • Prodejcům je účtován poplatek ve výši 50 Kč
  • Zákaz stavění prodejních stánku na chodník (kolem budovy prodejny Jednoty)
  • Prodejce upozorňujeme na povinnost po sobě uklízet a odvážet svůj odpad.
Kulturní sál
  • Poplatek 1 500 Kč / akce bez topení / s topením +500 Kč