Obsah

Sazebník služeb

Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb
 

Název služby Cena

Stočné  28,-Kč/m3                                           

Kopírování černobílé

2 Kč / 1 strana
Ověření podpisu/listiny 30 Kč
Hlášení místního rozhlasu 50 Kč
Stánek na veřejném prostranství 50 Kč
Za psa 100 Kč
Pronájem sálu kulturního domu 1 500 Kč / akce bez topení (s topením + 500 Kč)
Tuhý komunální odpad („popelnice“)

600 Kč / 1 rok / osoba