Obsah

Změna trvalého pobytu


Vyřizuje: Vlašic Petr, referent obce, tel: 519 513 321

Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech


Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek,
  • předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část,
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu – výpis z katastru nemovitostí.


Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.

Správní poplatek je stanoven na 50 Kč / osoba starší 15 let.