Obsah

Poplatek z ubytovací kapacity

Podle § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích


Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá

  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, zrušeno,
  • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 4), s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

Výše poplatku v obci Sedlec činí 4 Kč / osoba / den.