Obsah

Vyhlášky

OZV č. 2/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV-č.-2-2018.pdf 03.12.2018

OZV č. 1/2018

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV-č.-1-2018.pdf 03.12.2018

Opatření obecné povahy (Krajský úřad Jihomoravského kraje) – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – ze dne 07.08.2018

Opatření-obecné-povahy-Krajský-úřad-ze-dne-07.08.2018.pdf 07.08.2018

Opatření obecné povahy (Městský úřad Mikulov) – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – ze dne 07.08.2018

Opatření-obecné-povahy-stanoveni-PUP-ze-dne-07.08.2018.pdf 07.08.2018

Krajský úřad Jihomoravského kraje – veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Krajský-úřad-Jih.-kraje-veřejná-vyhláška-ze-dne-02.11.2017.pdf 02.11.2017

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo-zemědělství-návrh-opatření-obecné-povahy.pdf 18.09.2017

Městský úřad Mikulov – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – ze dne 07.09.2017

Městský-úřad-Mikulov-opatření-obecné-povahy-ze-dne-07.09.2017.pdf 12.09.2017

Městský úřad Mikulov – veřejná vyhláška – územní plán Sedlec

Veřejná-vyhláška-územní-plán-Sedlec-ze-dne-18.07.2017.pdf 19.07.2017

Vyhláška o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2012-1-ozv-odpady.pdf 08.03.2017

Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2009-4-ozv-rekreacni.pdf 08.03.2017

Vyhláška o místním poplatku ze psů

2009-2-ozv-pes.pdf 08.03.2017

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

2007-2-ozv-ubytovaci.pdf 08.03.2017

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ozv-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf 08.03.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Sedlec č.1/006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV č.1.2006.pdf 10.06.2019

Stránka

  • 1