Územní plán

Stav projektu
Probíhá

Označení projektu
uzemni-plan

Kvůli koridoru pro železniční dopravu se čeká na pravomocné uzemní rozhodnutí (očekáváme v březnu).

Předpokládáme projednání územního plánu zastupitelstvem na příštím veřejném zasedání v dubnu.

Územní plán je k nahlédnutí v tištěné podobě na Obecním úřadě v Sedleci nebo na Městském úřadě v Mikulově, odboru stavebním a ŽP – dveře č. 227.

V současné době se projednává: upravený návrh.