Veřejné prostranství

  • Prodejcům je účtován poplatek ve výši 50 Kč
  • Zákaz stavění prodejních stánku na chodník (kolem budovy prodejny Jednoty)
  • Prodejce upozorňujeme na povinnost po sobě uklízet a odvážet svůj odpad.

Kulturní sál

Poplatek 1 500 Kč / akce bez topení / s topením +500 Kč