Zveřejnění č. 8/2017 – nemovitosti (pozemky) určené k prodeji – parc.č. 119

Publikováno
3. května 2017
Označení
ZVE 8-2017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Úřední deska
Zveřejněno dne
3. května 2017
Sňato dne
26. května 2017