Krajský úřad Jihomoravského kraje – veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikováno
2. listopadu 2017
Označení
VV
Zveřejnil
Petr Vlašic
Úřední deska
Zveřejněno dne
2. listopadu 2017
Sňato dne
20. listopadu 2017