Krajský úřad Jihomoravského kraje – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikováno
26. května 2017
Označení
JMK 748862017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Úřední deska
Zveřejněno dne
26. května 2017
Sňato dne
1. srpna 2017