Výběrové řízení – parc.č. 1185/36 o výměře 3485 m2

Publikováno
3. dubna 2017
Označení
inz
Zveřejnil
Petr Vlašic
Úřední deska
Zveřejněno dne
3. dubna 2017
Sňato dne