Vyhláška o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Publikováno
8. března 2017
Označení
2012-1-ozv
Zveřejnil
Pavel Michlík
Úřední deska
Zveřejněno dne
3. prosince 2012
Sňato dne
19. prosince 2012