Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Publikováno
8. března 2017
Označení
2005-4-ozv
Zveřejnil
Pavel Michlík
Úřední deska
Zveřejněno dne
29. listopadu 2005
Sňato dne
15. prosince 2005