Aktuálně

Soutěž SDH

V sobotu 17. června 2017 proběhne na fotbalovém hřišti soutěž v požárním útoku. Od 10:00 hodin budou soutěžit mladší a starší žáci a od 15:00 hodin muži.  Všechny zve SDH Sedlec.

Uzavírka komunikace – 03.06.2017

Dne 03.06.2017 (sobota) od 07:00 do 17:00 hodin – bude úplná uzavírka komunikace směr Břeclav, oprava železničního mostu ve Valticích. Objízdná trasa do Valtic/Břeclavi vede přes Lednici.  

Hodová zábava

V sobotu 10. června 2017 proběhne od 19:30 do 24:00 v přírodním areálu OÚ hodová zábava. K tanci a poslechu bude hrát Zlaťulka.

Zápis do MŠ

V pondělí 15. května 2017 se uskuteční v místní škole od 14:00 hodin do 15:00 hodin zápis dětí do Mateřské školy.

OSSZ Břeclav

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že dne 23. května 2017 bude z technických důvodů uzavřena budova OSSZ, ul. Husova 2994/1a a oddělení lékařské posudkové služby na ul. Mládežnická 24.

Uzavírka silnice

V sobotu 8. dubna 2017 proběhne od 07:00 hodin do 17:00 hodin úplná uzavírka silnice v ulici Mikulovská ve Valticích pod železničním mostem. Při cestování do Valtic či do Břeclavi využijte objízdné trasy přes Lednici.

Oznámení – výluka Českých drah

České dráhy oznamují, že od 01.dubna 2017 do 30. června 2017 proběhne výluka v úseku Boří les – Valtice na trati č. 246 Břeclav – Znojmo. Dopravce proto v době výluky nahradí všechny vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě a zpět náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu ( naleznete… Číst více

STKO – svozy odpadu

Pátek 24.března 2017 – svoz komunálního odpadu, svoz plastů, svoz papírů ( pozn: v pátek 31.března 2017 se svoz plastú a papírů neuskuteční )

Správa poplatků

Na obecním úřadě již lze hradit místní poplatky za svoz komunálního odpadu (460 Kč/os, občané ve starobním důchodě 230 Kč/os), za psa (100 Kč/pes). Vyzýváme občany, kteří mají nedoplatky vůči obci na místních poplatkách za předchozí roky, aby je taktéž uhradili. Poplatky jsou splatné do konce měsíce května.

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Sedlec ve společenském sále Obecního úřadu. Program Úvod Rozpočtové opatření č. 8 a 9. Seznámení a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018—2019. Schválení věcného břemene. Prodej a pronájem pozemků. Žádosti občanů a veřejnosti. Diskuze, náměty, různé. Závěr zasedání.